Partneři projektu

Kredibilitu Iniciativy 1000 dní představuje partnerství zástupců soukromého i neziskového sektoru a předních odborníků.

Odborná veřejnost

MUDr. Petr Tláskal CSc.

MUDr. Petr Tláskal, CSc.

Společnost pro výživu

Vedoucí lékař Oddělení léčebné výživy FN Motol, předseda Společnosti pro výživu a vedoucí studie Nutriční návyky a stav výživy dětí časného věku.

MUDr. Alena Šebková

MUDr. Alena Šebková

OSPDL ČLS JEP

Předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP, vedoucí Plzeňského centra studie Nutriční návyky a stav výživy dětí časného věku.

doc. MUDr. Jiří Bronský Ph.D.

doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D.

ČPS ČLS JEP

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, vedoucí pracovní skupiny Dětské gastroenterologie a výživy v rámci ČPS ČLS JEP, vedoucí kolektivu autorů Doporučení pro výživu kojenců a batolat.

MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.

MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.

ČNeoS ČLS JEP

Předseda České neonatologické společnosti ČLS JEP.

Mudr. Eva Millerová

MUDr. Eva Millerová

Ministerstvo Zdravotnictví České republiky

Odbor zdravotních služeb

Neziskový sektor

Soukromý sektor

DM GSK-logo DrMax_logo_pilule

Média

Miminko mediapharma