Semináře 1000 dní

Semináře 1000 dní

Děkujeme Vám za Váš zájem o seminář 1000 dní. O tématu výživy kojenců a batolat se v současné době hodně mluví. Díky nedávné Studii víme, že v této oblasti máme v České republice rezervy.

Vy, jako praktický lékař pro děti a dorost, můžete pomoci našim dětem neopakovat chyby předchozích generací, vyrůst zdravěji.

Cílem seminářů 1000 dní je pomoci Vám získat informace o nejnovějších poznatcích a doporučení v oblasti výživy kojenců a batolat a také sdílet praktické zkušenosti s Vašimi kolegy.

V roce 2016 proběhl cyklus vzdělávacích workshopů na téma:

Výživa batolat a edukační nástroj NutriCHEQ

Semináře se konaly pod odbornou garancí OSPDL ČLS JEP a MZ ČR.
Akce měla charakter postgraduálního vzdělávání a byla garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání.

Semináře se konaly v Praze, Olomouci, Sokolově, Ostravě, Pardubicích, Jihlavě, Brně a Ústí nad Labem.

logo MZ ČR ospdl

V této chvíli nejsou naplánované nové semináře. V případě změny budeme o tom informovat na našich webových stránkách.