Semináře 1000 dní

Semináře 1000 dní

Děkujeme Vám za Váš zájem o seminář 1000 dní. V této chvíli nejsou naplánované nové semináře.

V případě změny budeme o tom informovat na našich webových stránkách.

 

V roce 2016 proběhl cyklus vzdělávacích workshopů na téma:

Výživa batolat a edukační nástroj NutriCHEQ

Semináře se konaly pod odbornou garancí OSPDL ČLS JEP a MZ ČR. Cílem seminářů 1000 dní bylo sdílet informace o nejnovějších poznatcích a doporučení v oblasti výživy kojenců a batolat a také sdílet praktické zkušenosti s Vašimi kolegy.
Akce měla charakter postgraduálního vzdělávání a byla garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání.

Semináře se konaly v Praze, Olomouci, Sokolově, Ostravě, Pardubicích, Jihlavě, Brně a Ústí nad Labem.

logo MZ ČR ospdl