Iniciativa 1000 dní

1000 dní

Iniciativa 1000 dní podporována předními českými odborníky ve spolupráci se společností Nutricia, navazuje na program Světové zdravotnické organizace (WHO).

Cílem iniciativy je napomáhat aplikaci vědeckých poznatků z oblasti nutričního programování do praxe a podporovat vzdělávaní praktických pediatrů a sester v oblasti výživy malých dětí.

Ambicí iniciativy 1 000 dní je nasměrovat pozornost veřejnosti na důležitost budování správných stravovacích návyků v časném věku, nastartovat změnu chování rodičů a pozitivně tak ovlivnit celoživotní zdraví dětí.

Iniciativa se skládá ze čtyř klíčových oblastí, které na sebe vzájemně navazují:

 

1. IDENTIFIKACE NEDOSTATKŮ VE VÝŽIVĚ KOJENCŮ A BATOLAT

Na přelomu let 2013/2014 proběhla pod vedením Společnosti pro výživu a OSPDL ČLS JEP studie Nutriční návyky a stav výživy dětí časného věku. Do studie se zapojilo více než 800 kojenců a batolat z České republiky.

Výsledky této studie nám umožní zaměřit se na ty oblasti výživy kojenců a batolat, ve kterých dnes nejvíce chybujeme, a pomoci tak lékařům a maminkám položit pevné základy pro zdraví budoucích generací.

2. IMPLEMENTACE DOPORUČENÍ PRO VÝŽIVU DĚTÍ A BATOLAT

V dubnu roku 2014 byl vydán Pracovní skupinou dětské gastroeterologie a výživy ČPS dokument Doporučení pro výživu dětí a batolat. Tento text shrnuje současné názory renomovaných odborných společností na nejdůležitější oblasti výživy dětí časného věku v klinické praxi praktického lékaře pro děti a dorost (PLDD).

Cílem Iniciativy je rozšířit Doporučení mezi PLDD a s nimi spolupracující zdravotnický personál a tím maximalizovat pozitivní dopad nejnovějších poznatků o výživě na zdraví budoucích generací v České republice.

3. VZDĚLÁVÁNÍ PLDD

Ve spolupráci s OSPDL ČLS JEP a za přímé účasti předních českých odborníků z oblasti pediatrie, dětské gastroenterologie, alergologie a neonatologie je realizován dlouhodobý program vzdělávání PLDD ve formě odborných seminářů.

Od června 2014 probíhají tyto semináře pod názvem Výživa dětí časného věku v různých oblastech České republiky. Jejich obsah je zaměřen na vybraná témata z oblasti správné výživy kojenců a batolat. Cílem je podpořit PLDD v jejich klíčové roli, pomoci jim nastartovat změnu v chování rodičů a tím zlepšit zdraví budoucích generací v České republice. Tento program je podporován Ministerstvem zdravotnictví ČR.

4. OSVĚTA ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI

Silná kampaň v médiích má za úkol upozornit širokou veřejnost a především rodiče kojenců a batolat na důležitost budování správných stravovacích návyků v prvních 1000 dnech života.

Hlavní témata kampaně jsou v souladu s nejnovějšími poznatky o výživě kojenců a batolat a tudíž také s přímou komunikací rodičů s odborníky v ordinacích PLDD, kteří byli proškoleni v rámci seminářů 1000 dní nebo Zdravý start (vzdělávací semináře pro dětské sestry).