Partneři projektu

Kredibilitu Iniciativy 1000 dní představuje partnerství zástupců soukromého i neziskového sektoru a předních odborníků.

Odborná veřejnost

MUDr. Petr Tláskal CSc.

MUDr. Petr Tláskal, CSc.

Společnost pro výživu

Vedoucí lékař Oddělení léčebné výživy FN Motol, předseda Společnosti pro výživu a vedoucí studie Nutriční návyky a stav výživy dětí časného věku.

MUDr. Alena Šebková

MUDr. Alena Šebková

OSPDL ČLS JEP

Předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP, vedoucí Plzeňského centra studie Nutriční návyky a stav výživy dětí časného věku.

doc. MUDr. Jiří Bronský Ph.D.

doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D.

ČPS ČLS JEP

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, vedoucí pracovní skupiny Dětské gastroenterologie a výživy v rámci ČPS ČLS JEP, vedoucí kolektivu autorů Doporučení pro výživu kojenců a batolat.

MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.

MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.

ČNeoS ČLS JEP

Předseda České neonatologické společnosti ČLS JEP.

Neziskový sektor

Soukromý sektor

DMGSK-logoDrMax_logo_pilule

Média

Miminkomediapharma