Prvních 1000 dní pro zdraví v budoucnosti

Jako rodiče máte ve svých rukou moc ovlivnit nejméně 80 % celoživotního zdraví vašeho dítěte včetně výskytu civilizačních onemocnění.

Co dítě dělá, jí a prožívá v prvních 1000 dnech významně ovlivní jeho zdraví po celý život.

Výživa, výběr stravy a budování správných stravovacích návyků v raném věku je jedním z nejsilnějších faktorů, které „programují“ zdraví a kondici každého jedince už na počátku jeho života.

Více o nutričním programování