Prvních 1000 dní pro zdraví v budoucnosti

parents-pic-1Výživa v těhotenstvíparents-pic-2Prvních 180 dníparents-pic-3Jak začít s příkrmyparents-pic-4Máme doma batole

Unikátní okno příležitosti

Výskyt civilizačních onemocnění v posledních letech narůstá


Onemocnění srdce a cév

Obezita

Cukrovka

Alergie

Můžeme to nějak ovlivnit?

Geny přímo ovlivňují zdraví dítěte nanejvýš z 20 %.

Na druhou stranu vnější faktory − co dítě dělá, jí a prožívá na počátku svého života − se podílí na jeho budoucí kondici nejméně z 80 %, ať už pozitivně nebo negativně.

Mezi klíčové okolní faktory patří pohyb, dostatek spánku, životní styl a režim, stres a velmi významně zejména výživa.

1000dni_80_20_schema

Co je tedy nutriční programování?

Vliv vnějších faktorů a hlavně
VÝŽIVY na budoucí zdraví člověka.

Kdy má nutriční programování největší vliv?

„Přední odborníci na vědu o nutričním programování se shodují, že výživa v prvních 1000 dnech v životě dítěte hraje klíčovou roli pro jeho zdraví v dospělosti.“

doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D.
Pediatrická klinika 2. lékařské fakulty Fakultní nemocnice Motol.

Proč je tomu tak?

Vše začíná jedinou buňkou. A už za 9 měsíců se narodí miminko, které v průběhu pouhého jednoho roku doroste na malého človíčka, unikátní osobnost batolící se kolem a komunikující s rodiči a okolím.

Jde o období rapidního růstu a vývoje jednotlivých orgánů a procesů v organizmu, unikátní okno příležitosti, ve kterém můžete ovlivnit celoživotní zdraví vašeho dítěte – a které se už nikdy nebude opakovat.

V prvních 1000 dnech můžeme díky nutričnímu programování ovlivnit:

  • fyziologii dítěte – imunitní systém, funkci mozku a metabolismus
  • chování dítěte – stravovací návyky a chuťové preference

Zdraví dětí máte jako rodiče skutečně ve svých rukou.