Média

Ambicí iniciativy 1000 dní je za podpory odborníků nasměrovat pozornost veřejnosti na důležitost významu výživy v prvních 1000 dnech života dětí.

Medializací výsledků nedávné Studie a nejnovějších Nutričních doporučení má iniciativa za cíl dosáhnout názorovou jednotnost ve všech komunikačních kanálech. Ta povede k jednoznačnému návodu pro rodiče, jak mohou vhodně zvolenou stravou a budováním správných stravovacích návyků v časném věku pozitivně ovlivnit celoživotní zdraví dětí a tím i celkovou kvalitu jejich života.

Výstupy v médiích

Iniciativa spolupracuje v šíření osvěty s následujícími partnery:

Odborníci

MUDr. Petr Tláskal CSc.MUDr. Petr Tláskal, CSc.

Vedoucí lékař Oddělení léčebné výživy FN Motol, předseda Společnosti pro výživu a vedoucí studie Nutriční návyky a stav výživy dětí časného věku.

MUDr. Alena ŠebkováMUDr. Alena Šebková

Předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP, vedoucí Plzeňského centra studie Nutriční návyky a stav výživy dětí časného věku.

prof. MUDr. Jirí Nevoral CScprof. MUDr. Jiří Nevoral, CSc.

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, přední odborník pro pediatrickou gastroenterologii, hepatologii a výživu.

MUDr. Jan BoženskýMUDr. Jan Boženský

Primář dětského oddělení ve Vítkovické nemocnici v Ostravě

MUDr. Pavel Fruhauf CSc.MUDr. Pavel Frühauf, CSc.

Primář kliniky dětského a dorostového lékařství, VFN v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

MUDr. Martin FuchsMUDr. Martin Fuchs

Imunologická a alergologická ambulance, Immunoflow s.r.o., Praha

MUDr. Radana Kotalová CSc.MUDr. Radana Kotalová, CSc.

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, přední odborník pro pediatrickou gastroenterologii, hepatologii a výživu.

MUDr. František JimramovskýMUDr. František Jimramovský, MHA

Primář a gastroenterolog, Pediatrická klinika, Fakultní nemonice Brno

MUDr. SzitanyiMUDr. Natália Szitányi

Praktická lékařka pro děti a dorost, odborníkem v dětské gastroenterologii a výživě.

Ambasadoři projektu

Stepanka-Duchkova-se-syny-miminkaŠtěpánka Duchková

Ambasadorka iniciativy 1000 dní do života.

Výstupy v médiích