Média

Ambicí iniciativy 1000 dní je za podpory odborníků nasměrovat pozornost veřejnosti na důležitost významu výživy v prvních 1000 dnech života dětí.

Medializací výsledků nedávné Studie a nejnovějších Nutričních doporučení má iniciativa za cíl dosáhnout názorovou jednotnost ve všech komunikačních kanálech. Ta povede k jednoznačnému návodu pro rodiče, jak mohou vhodně zvolenou stravou a budováním správných stravovacích návyků v časném věku pozitivně ovlivnit celoživotní zdraví dětí a tím i celkovou kvalitu jejich života.

Výstupy v médiích

Iniciativa spolupracuje v šíření osvěty s následujícími partnery:

Odborníci

doc. MUDr. Jiří Bronský Ph.D.doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D.

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, vedoucí pracovní skupiny Dětské gastroenterologie a výživy v rámci ČPS ČLS JEP, vedoucí kolektivu autorů Doporučení pro výživu kojenců a batolat.
MUDr. Petr Tláskal CSc.MUDr. Petr Tláskal, CSc.

Vedoucí lékař Oddělení léčebné výživy FN Motol, předseda Společnosti pro výživu a vedoucí studie Nutriční návyky a stav výživy dětí časného věku.
MUDr. Alena ŠebkováMUDr. Alena Šebková

Předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP, vedoucí Plzeňského centra studie Nutriční návyky a stav výživy dětí časného věku.
prof. MUDr. Jirí Nevoral CScprof. MUDr. Jiří Nevoral, CSc.

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, přední odborník pro pediatrickou gastroenterologii, hepatologii a výživu.
MUDr. Jan BoženskýMUDr. Jan Boženský

Primář dětského oddělení ve Vítkovické nemocnici v Ostravě
MUDr. Pavel Fruhauf CSc.MUDr. Pavel Frühauf, CSc.

Primář kliniky dětského a dorostového lékařství, VFN v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
MUDr. Martin FuchsMUDr. Martin Fuchs

Imunologická a alergologická ambulance, Immunoflow s.r.o., Praha
MUDr. Radana Kotalová CSc.MUDr. Radana Kotalová, CSc.

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, přední odborník pro pediatrickou gastroenterologii, hepatologii a výživu.
MUDr. František JimramovskýMUDr. František Jimramovský, MHA

Primář a gastroenterolog, Pediatrická klinika, Fakultní nemonice Brno
Eva BronskaMUDr. Eva Bronská, Ph.D.

Praktická lékařka pro děti a dorost, členka OSPDL, SPLDD
MUDr. SzitanyiMUDr. Natália Szitányi

Praktická lékařka pro děti a dorost, odborníkem v dětské gastroenterologii a výživě.

Ambasadoři projektu

Stepanka-Duchkova-se-syny-miminkaŠtěpánka Duchková

Ambasadorka iniciativy 1000 dní do života.

Výstupy v médiích