Pro zdravotní sestry

logo-zdravystart-lightbg

Správná výživa již v raném věku je důležitá pro zdraví dětí, vždy ale nebývá optimální. Prokázaný nepřiměřeně vysoký příjem soli u českých dětí, vyšší konzumace potravin s přidaným cukrem a málo pestrá strava mohou být příčinou rapidního nárůstu dětské obezity.

Jako sestra máte společně s dětským lékařem možnost nastartovat změnu chování rodičů a pozitivně tak ovlivnit celoživotní zdraví dětí. Komunikace s rodiči není vždy lehká. Současná doba lehko dostupných informací na internetu nebo v médiích častokrát přináší protichůdná tvrzení, která rodiče spíše matou, než jim pomáhají.

Je proto důležité, abyste znala poslední výživová doporučení a osvojila si postupy pro efektivní komunikaci s rodiči. Jen tak ve Vás bude rodič vidět partnera, kterému může plně důvěřovat.

Společnost Nutricia proto již v roce 2011 iniciovala vznik komplexního vzdělávacího programu Zdravý start, který je určen pro sestry pediatrických ordinací.

Hlavním cílem programu, sestaveného ve spolupráci s odborníky na výživu dětí a vzdělávání dospělých, je podporovat zdraví dětí prostřednictvím budování správných stravovacích návyků u dětí do tří let.

Za tři roky působení programu bylo v České republice vyškoleno celkově 40 % pediatrických sester.

Ve spolupráci s odborníky jsme pro Vás připravili skripta na téma Výživa dětí – Od zavedení nemléčných příkrmů do konce batolecího věku. Pro rodiče je určena brožura Zdravý start do života.

Skripta Brožura pro rodiče

Projekt Zdravý Start získal ocenění TOP odpovědná firma v roce 2012 a je zařazen mezi registrované iniciativy platformy EU se zaměřením na výživu, pohyb a zdraví.