Prohlášení o cookies

Posláním nadace 1000 DNÍ DO ŽIVOTA je napomáhat aplikovat vědecké poznatky o programování výživy do praxe a podporovat vzdělávání praktických pediatrů, zdravotních sester, farmaceutů a rodičů v oblasti výživy malých dětí.

Ambicí iniciativy 1000 DNÍ DO ŽIVOTA je zaměřit pozornost veřejnosti na význam budování správných stravovacích návyků v raném věku, nastartovat změnu chování rodičů a pozitivně ovlivnit celoživotní zdraví dětí.

Iniciativa se skládá ze čtyř klíčových oblastí, které na sebe navazují:

 1. identifikace nutričních nedostatků ve výživě kojenců a batolat;
 2. provádění doporučení pro výživu kojenců a batolat;
 3. vzdělávání praktických lékařů pro děti a dorost; a
 4. vzdělávání široké veřejnosti.

Nadace 1000 DNÍ DO ŽIVOTA ví, že Vám záleží na tom, jak jsou Vaše osobní údaje využívány, a uvědomujeme si důležitost ochrany Vašeho soukromí. Proto jsme se zavázali dodržovat následující základní zásady:

 • zavazujeme se k transparentnosti při používání Vašich osobních údajů;
 • Vaše údaje používáme pouze pro konkrétní účely, které jsme Vám sdělili a/nebo se kterými jste souhlasili;
 • naším cílem je shromažďovat, zpracovávat a používat co nejméně osobních údajů;
 • pokud Vaše osobní údaje shromažďujeme, snažíme se uchovávat je v podobě co možná nejpřesnější a nejaktuálnější;
 • jestliže námi shromážděné osobní údaje již nejsou potřebné pro žádný účel a není od nás na základě platné právní úpravy vyžadováno je uchovávat, učiníme vše, co budeme moci, k jejich výmazu, zničení nebo trvalé anonymizaci;
 • Vaše osobní údaje nebudou sdíleny, prodávány, pronajímány ani zveřejňovány jiným způsobem než tak, jak je popsáno v Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Kdo jsme?

Nadace 1000 DNÍ DO ŽIVOTA, nadační fond, se sídlem V parku 2294/2, Chodov, 148 00 Praha 4, zapsaná vnadačním rejstříku vedeném Městským soudem vPraze pod sp. zn. N 1073, provozuje tuto webovou stránku na Vašem území. Když říkáme „1000 DNÍ DO ŽIVOTA“, „my“, „naše“ nebo „nás“, máme na mysli právě tuto nadaci. Naše Prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jak shromažďujeme a používáme informace od Vás a o Vás, když navštívíte tyto webové stránky. Toto Prohlášení o cookies vysvětluje více o tom, jak my a některé třetí strany používáme cookies a podobné technologie na těchto webových stránkách, a o Vašich možnostech, které se jich týkají. Naše kontaktní údaje naleznete v části „Jak nás kontaktovat“.

Nadace 1000 DNÍ DO ŽIVOTA zastupuje několik různých značek a produktů. Další informace o nadaci 1000 DNÍ DO ŽIVOTA a značkách, které zastupuje, naleznete na: https://www.1000dni.cz/.

Co jsou cookies a další sledovací technologie, které používáme na těchto webových stránkách?

Stejně jako mnoho jiných společností používáme cookies a další sledovací technologie, abychom Vám zajistili co nejlepší využití těchto webových stránek. Níže jsou uvedeny některé příklady typů sledovacích technologií, které můžeme na těchto webových stránkách používat.

Cookies

„Cookies“ jsou malé textové soubory z webových stránek, které se ukládají do Vašeho počítače, mobilního telefonu nebo jiného zařízení. Cookies obvykle obsahují informace, které jsou spojeny s Vaším webovým prohlížečem, informace, jako jsou předvolby webových stránek, přihlašovací údaje nebo ID uživatele.

Další technologie sledování

Stejně jako jiné online služby a mobilní aplikace používáme cookies a další technologie, jako jsou sledovací pixely, GIF, značky stránek, vložené skripty a další sledovací technologie. Tyto technologie se skládají z malých průhledných obrazových souborů nebo jiného webového programového kódu, které zaznamenávají způsob Vaší interakce s webovými stránkami. Často se používají ve spojení s cookies webového prohlížeče nebo jinými identifikátory spojenými s Vaším zařízením. Níže je uveden podrobnější popis některých z těchto dalších typů sledovacích technologií, které můžeme na těchto webových stránkách používat:

 • pixely jsou malé obrázky na webové stránce nebo v e-mailu. Pixely shromažďují informace o Vašem prohlížeči nebo zařízení a mohou nastavovat cookies;
 • místní úložiště umožňuje ukládat data lokálně v prohlížeči nebo zařízení a zahrnuje místní úložiště HTML5 a mezipaměť prohlížeče;
 • SDK jsou bloky kódu poskytované našimi partnery, které lze instalovat do našich mobilních aplikací. SDK nám pomáhají porozumět tomu, jak s našimi mobilními aplikacemi pracujete, a shromažďují určité informace o zařízení a síti, které k přístupu k aplikaci používáte. SDK mohou shromažďovat identifikátory spojené s Vaším zařízením nebo našimi aplikacemi.

Pokud vtomto Prohlášení o cookies hovoříme o „cookies“, máme na mysli cookies a další sledovací technologie, jak je popsáno výše.

Proč používáme cookies?

Obecně lze říci, že existuje několik důvodů, proč můžeme my a některé třetí strany používat cookies:

 • cookies, které jsou nezbytně nutné pro fungování webových stránek a umožňují Vám využívat námi poskytované služby;
 • cookies, které shromažďují údaje související s používáním našich webových stránek a o jejich výkonnosti. Tyto informace používáme ke zlepšování našich online produktů a služeb;
 • cookies, které používáme k personalizaci a optimalizaci Vašich zážitků na našich webových stránkách. Tyto cookies uchovávají údaje o Vašich preferencích, například velikost textu, jazyk a rozlišení obrazu; a
 • cookies umístěné třetími osobami ke zdokonalení služeb (například cookies sociálních médií) nebo pro reklamní účely.

Další informace o typech cookies, které používáme, naleznete níže.

Nezbytně nutné cookies

Jedná se o cookies, které potřebujeme k tomu, abychom Vám mohli nabídnout správně fungující webové stránky a které Vám umožňují využívat námi poskytované služby.

Můžeme například používat nezbytně nutné cookies pro přihlašování, vyplňování formulářů nebo pro umožnění dalších vlastností a funkcí webových stránek. Nezbytně nutné cookies používáme také k udržení bezpečnosti a stability našich služeb. Protože jsou tyto cookies nezbytné pro bezpečnost a funkčnost našich služeb, nelze je vypnout prostřednictvím našeho nástroje pro souhlas s cookies.

Pokud tyto cookies zablokujete, nebudete moci využívat naše webové stránky.

Analytické a výkonnostní cookies

Tyto cookies nám pomáhají měřit vzorce návštěvnosti, abychom zjistili, které oblasti našich webových stránek byly navštíveny, a získat podrobné informace o chování uživatelů (například nahráváním obrazovky uživatele, abychom mohli analyzovat relaci a podívat se na relace, které byly ukončeny během registrace, abychom zjistili, proč byly ukončeny). Používáme je k výzkumu návyků návštěvníků, abychom mohli vylepšovat naše online produkty a služby. Můžeme zaznamenávat IP adresy (tj. elektronické adresy počítačů připojených k internetu) za účelem analýzy trendů, správy webových stránek, sledování pohybu uživatelů a shromažďování širších demografických informací. Tyto informace nám umožňují zajistit, aby naše webové stránky správně fungovaly a poskytovaly našim uživatelům co nejlepší služby. V rámci naší platformy pro správu dat můžeme také používat analytické cookies ke sledování výsledků našich procesů.

Cookies určené k personalizaci

Tyto cookies nám umožňují rozpoznat Váš počítač a přivítat Vás při každé návštěvě našich webových stránek, aniž bychom Vás obtěžovali se žádostí o registraci nebo přihlášení. Obecně slouží k podpoře funkcí webových stránek, které jsou viditelné nebo výhodné pro uživatele nebo jeho zkušenosti s našimi webovými stránkami.

Marketingové/re-marketingové/cílené/reklamní cookies

Jedná se o cookies, které na naše webové stránky umisťují třetí strany naším jménem. Tyto cookies nám umožňují generovat personalizované reklamy na jiných webových stránkách, včetně webových stránek jiných značek společnosti Danone, které jsou založeny na informacích o Vás (jako je například Vaše zobrazení stránek na našich webových stránkách). Informace o Vás můžeme použít k vytvoření seznamu posluchačů a jeho sdílení napříč značkami společnosti Danone, abychom Vám mohli poskytovat reklamu na webových stránkách třetích stran a na platformách sociálních médií. Naše webové stránky mohou také umisťovat cookies pro služby třetích stran, jako jsou platformy sociálních médií. Mohou být použity k omezení počtu zobrazení reklamy uživatelem a také k měření účinnosti reklamní kampaně.

Upozorňujeme, že cookies mohou na našich webových stránkách používat následující třetí strany.

Mezi tyto třetí strany mohou patřit například reklamní sítě a poskytovatelé externích služeb, jako jsou služby analýzy návštěvnosti webu. Tyto cookies třetích stran budou pravděpodobně výkonnostní nebo reklamní cookies:

 • Facebook
 • Google
 • Twitter
 • Oath (Yahoo)
 • YouTube
 • Hotjar
 • Amazon
 • Pinterest
 • Criteo
 • TagCommander/Commanders Act
 • Adobe
 • Bing

Chcete-li cookies třetích stran trvale odstranit, musíte kontaktovat příslušnou třetí stranu nebo se odhlásit na úrovni prohlížeče (jak je popsáno níže).

Jak dlouho uchováváme cookies?

S výjimkou nezbytně nutných cookies vyprší platnost cookies, které používáme na našich webových stránkách, následujícím způsobem:

 • Cookies relace: vytvářejí se dočasně v podsložce prohlížeče během návštěvy webové stránky a automaticky se vymažou, když webovou stránku opustíte.
 • Trvalé cookies: na rozdíl od cookies relace se trvalé cookies znovu aktivují, když se vrátíte na stejnou webovou stránku, a zůstávají v podsložce prohlížeče, dokud nevyprší jejich platnost (obvykle po 12 měsících).

Vaše preference

Vaše předvolby uchováváme po dobu 6 měsíců, ale stále je možné omezit nebo zablokovat určité cookies nebo dokonce odstranit některé cookies, které již byly do Vašeho zařízení umístěny. Pokud tak učiníte, můžeme si myslet, že jste nás nikdy předtím nenavštívili, a proto Vám znovu zobrazíme oznámení o cookies a požádáme Vás o souhlas s umístěním cookies.

Na našich webových stránkách je k dispozici nástroj, který Vám pomůže spravovat některé cookies. Tento nástroj se nachází kliknutím zde.

Chcete-li odstranit některé cookies třetích stran, použijte následující odkazy (upozorňujeme, že kliknutím na odkazy se otevřou v novém okně a my neneseme odpovědnost za obsah externích webových stránek):

Cookies můžete také omezit nebo zablokovat změnou nastavení prohlížeče. Každý prohlížeč je nakonfigurován jinak. Chcete-li zakázat cookies prostřednictvím nastavení prohlížeče, měli byste postupovat podle pokynů poskytovatele Vašeho prohlížeče. K datu vydání tohoto Prohlášení o cookies jsou tyto pokyny k dispozici pro běžně používané prohlížeče prostřednictvím následujících odkazů (upozorňujeme, že kliknutím na odkazy se otevřou v novém okně a my neneseme odpovědnost za obsah externích webových stránek):

Pokud používáte:

Pokud používáte různá zařízení, zkonfigurujte nastavení příslušného prohlížeče podle svých preferencí.

Vaše mobilní zařízení může poskytovat nastavení, které Vám umožní vyjádřit volbu, aby informace o Vašem používání mobilních reklam nebyly používány pro účely zájmové reklamy. V zařízení se systémem iOS se toto nastavení nazývá „Omezit sledování reklam“ a v zařízení se systémem Android se nazývá „Odhlásit se od personalizace reklam“ nebo „Odhlásit se od reklam založených na zájmech“.

Více o cookies

Další informace o tom, jak zjistit, jaké cookies byly nastaveny, a jak je spravovat, získáte na stránce https://www.allaboutcookies.org a https://www.ghostery.com/.

Jak nás kontaktovat

Máte-li jakékoli dotazy, připomínky nebo stížnosti ohledně cookies, spojte se snámi prostřednictvím e-mailu: info@1000dni.cz