Poděkování všem lékařům a zdravotníkům a výsledky vánoční ankety ke stravování

31. 1. 2021

České zdravotnictví navzdory svým strukturálním potížím a omezeným finančním prostředkům podává tento rok v boji s COVID-19 skutečně světový výkon. Opět se tak ukazuje, že i my Češi dokážeme být mezi nejlepšími na světě. Náš nadační fond za to ze srdce děkuje všem lékařkám, lékařům, sestrám a dalšímu zdravotnickému i nezdravotnickému personálu v českých zdravotnických zařízeních a ordinacích.“

prim. MUDr. Jan Boženský, předseda správní rady Nadačního fondu 1000 dní do života

U příležitosti tohoto poděkování vyhlásil Nadační fond ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů anketu na téma trendů v ochotě rodičů vnímat zásadní důležitost správného stravování pro celý následující život dítěte. Potěšující je, že zhruba 82 % lékařů, kteří v anketě odpověděli, ze své zkušenosti uvedlo, že rodiče v rostoucí míře tuto důležitost chápou. 11 % praktických dětských lékařů zapojených do ankety považuje tuto ochotu za přibližně stále stejnou a jen necelých 8 % naopak usuzuje, že rodiče důležitost správného stravování vnímají stále méně.

Děkujeme všem, kdo se ankety zúčastnili. Ze všech, kteří jste se do ankety zapojili, jsme náhodně vylosovali 3 lékaře, kteří od Nadačního fondu 1000 dní do života získali pěknou výhru – poukazy na nákup odborné literatury nakladatelství GRADA, každý v hodnotě 1000 Kč.

Z výhry se mohou těšit tito lékaři:

  • MUDr. Věra B. (Praha 5),
  • MUDr. Jana S. (Chlumec),
  • MUDr. Hana V. (Habartov).