E-learning test

Před Vámi je 20 otázek týkajících se výživy dětí časného věku.

Všechny otázky vycházejí ze současných Doporučení pro výživu kojenců a batolat, které vypracovala pracovní skupina dětské gastroenterologie a výživy České pediatrické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s neonatology a alergology. V průběhu testu můžete nahlížet do skript, při nesprávné odpovědi Vás odkážeme na příslušnou kapitolu v Doporučeních. Autodidaktický test slouží především jako zpětná vazba, na jejímž základě si můžete připravit další otázky, které Vás zajímají k danému tématu a budou zodpovězeny na prezenčním semináři.

Přejít na první otázku