Doporučení

Kojenecké a batolecí období je z hlediska dlouhodobého vývoje dětského organismu velmi důležité. Vzhledem k dynamickému rozvoji psychomotorických funkcí, dozrávání CNS i imunitního systému a rychlému somatickému růstu, hraje zásadní roli v tomto období výživa. Předpokládá se, že výživa v prvních několika letech života může mít vliv i na riziko rozvoje některých civilizačních onemocnění v dospělosti.

Vzhledem k tomu, že v posledních několika letech byla publikována některá zahraniční doporučení týkající se kojenecké výživy ve zdraví i v nemoci, rozhodli se zástupci Pracovní skupiny dětské gastroenterologie a výživy České pediatrické společnosti (PSDG ČPS) k vytvoření moderních výživových doporučení založených na nejnovějších vědeckých poznatcích.

V oblasti kojenecké výživy bylo dosud provedeno velmi málo kvalitních vědeckých studií. Proto je předložený text spíše souhrnem názorů odborníků (tzv. consensus-based guidelines) než souborem výstupů randomizovaných studií (evidence-based guidelines). V textu jsou zohledněny současné názory a doporučení renomovaných odborných společností a naším cílem bylo vybrat z nich ty nejdůležitější poznatky pro klinickou praxi na úrovni Praktického lékaře pro děti a dorost (PLDD). Text pokrývá témata z oblasti přirozené výživy fyziologického kojence, ale i doporučení pro výživu v různých patologických situacích.

doc. MUDr. Jiří Bronský Ph.D.
doc.MUDr. Jiří Bronský, Ph.D
Vedoucí kolektivu autorů Doporučení pro výživu kojenců a batolat